Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100501 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. Патриарх Евтимий
Телефон:052642060
Мобилен:0888263346
Специалност:Счетоводствo и контрол
Стаж:ТП-2008
Образование:висше(УНСС - София)