Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101510 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив, Дрин 36
Мобилен:0898250252
Специалност:Макроикономика
Стаж:НИ-2005
Образование:Висше (ПУ "Паисий Хилендарски" - Пловдив)