Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 500100500 (14.12.2009 г.) , 100101509 (14.12.2009 г.) , 810100329 (16.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Хасково 6300, ул. Цар Самуил
Телефон:038625055
Мобилен:0888819576
Факс:038625055
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:НИ-2001 ТП-2001 ДРУГИ-2001 ЗЗ-2009
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)