Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 500100500 (14.12.2009 г.), 100101509 (14.12.2009 г.), 810100329 (16.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Хасково, България ул."Цар Самуил"19 ап.21
Телефон:0888819576
Мобилен:0888819576