Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100529 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. Георги Бенковски
Телефон:052625908
Мобилен:0885209059
Специалност:Ел. машини и апарати
Стаж:МС-2001
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)