Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101506 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1326, ж.к. Обеля 2
Телефон:029341437
Мобилен:0898887152
Специалност:Механична технология на дървесината
Стаж:НИ-2002
Образование:висше(ВЛТИ - София)