Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100527 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Монтана 3400, ул. Извора
Телефон:096322963
Мобилен:0887128043
Факс:096322963
Специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане
Стаж:МС-2000
Образование:висше(ВМЕИ - Габрово)