Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100526 (14.12.2009 г.), 100101503 (14.12.2009 г.), 500100496 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1407, ж.к. Лозенец, бул. Джеймс Баучър
Телефон:029523729, 029170180
Мобилен:0888325390
Факс:029523728
Специалност:Технология на машиностроенето
Стаж:НИ-1998 МС-2000 ТП-1992
Образование:висше (ТУ - Братислава)