Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101497 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ул. "Георги Райчев"
Мобилен:0888888329, 08885205175
Специалност:Пътно строителство
Стаж:НИ-1997
Образование:висше (ВИСИ - София)