Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101494 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4023, ж.к. Тракия
Телефон:032680266
Мобилен:0888501622
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)