Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101493 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Самоков 2000, ул. Никола Корчев
Телефон:072266222
Мобилен:0887785088
Специалност:Химична технология на матер. за микроелектрониката и ел. елем.
Стаж:НИ-2005
Образование:висше (ВХТИ - София)