Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101492 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1164, ул. Димитър Димов
Телефон:028272383, 028668608
Мобилен:0886835065, 0878272383
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИСИ - София)