Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101491 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7002, ул. Васил Петлешков
Телефон:082831034, 082826026
Мобилен:0886682536
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)