Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100101489 (14.12.2009 г.), 300100524 (14.12.2009 г.), 500100491 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1326, ж.к. Обеля 2
Телефон:028340050, 029170193
Мобилен:0887204596, 0884605017
Специалност:Автоматизация на производството
Стаж:НИ-2007 МС-2000 ТП-1993
Образование:висше (ВМГИ - София)