Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101483 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4002, ул. Йордан Йовков
Телефон:032641505
Мобилен:0888357413
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2000
Образование:висше(ВИАС - София)