Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101481 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1784, ж.к. Младост 1
Телефон:028865823
Мобилен:0899587547
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИАС - София)