Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100489 (14.12.2009 г.), 500100489
Членува в КНОБ: не
Адрес:Разград 7200, ул. Княз Дондуков
Телефон:084660690
Мобилен:0888838360
Факс:084661166
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:ТП-1993
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)