Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100101480 (14.12.2009 г.), 500100488 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1505, ул. Велчо Атанасов
Телефон:029714407
Мобилен:0887234560
Факс:029714407
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993 ТП-1993
Образование:висше(ВИАС - София)