Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101479 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1582, ж.к. Дружба 2
Телефон:029788214
Мобилен:0899732721
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)