Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101477 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Монтана 3400, бул. Трети март
Телефон:096306167
Мобилен:0887909946
Специалност:Производство на строителни изделия и конструкции
Стаж:НИ-1995
Образование:висше (ФПИ - Фрунзе)