Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101476 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ул. Казбек
Телефон:028554781
Мобилен:0898705978, 0887796595
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)