Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101475 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Самоков 2000, ул. Манастирска
Телефон:072260058, 072260047
Мобилен:0888499332
Факс:072260047
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИАС - София)