Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101473 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1113, ж.к. Изгрев, ул. Никола Мирчев
Телефон:028156134, 028657291
Мобилен:0887436441
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-2008
Образование:висше (ВИАС - София)