Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101470 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Казанлък 6100, ул. Граф Игнатиев
Телефон:043171136
Мобилен:0886442379
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2002
Образование:висше(ВИАС - София)