Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101468 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Царево 8260, ул. Чайка
Телефон:059053230
Мобилен:0895433776
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВИСИ - София)