Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101467 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Хасково 6300, ул. Добруджа
Телефон:038622736, 038626847
Мобилен:0876538344, 0888428837
Факс:038624496
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)