Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101462 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Смолян 4700, ул. Константин Иречек № 2
Телефон:030160162
Мобилен:0898675588
Специалност:Земеустройство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)