Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101460 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Свищов 5250, К. Д. Аврамов
Мобилен:0898628444
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)