Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100519 (14.12.2009 г.), 500100482 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1402, бул. Арсеналски
Мобилен:0894023120
Специалност:Подемно-транспортни строителни машини и съоръжения
Стаж:МС-1993 ТП-1995
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)