Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100481 (14.12.2009 г.), 100101458 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1504, ул. Шипка
Мобилен:0888865980
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2000 ТП-1998
Образование:висше (УНСС - София)