Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100480 (14.12.2009 г.), 100101457 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1729, ж.к. Младост 1А
Телефон:029811481, 028841454
Мобилен:0897918218
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2008 ТП-1998
Образование:висше(УНСС - София)