Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100479 (14.12.2009 г.), 100101456 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1117, ж.к. Младост 3
Телефон:029873364
Мобилен:0886222316
Специалност:Международен туризъм
Стаж:НИ-2008 ТП-1999
Образование:висше(УНСС - София)