Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100478 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1172, ж.к. Дианабад
Телефон:029806564
Мобилен:0889198394
Специалност:Електрически машини и апарати
Стаж:ТП-1999
Образование:висше(ТУ - София)