Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101448 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Сливен 8800, пл. Васил Левски
Телефон:044625124
Мобилен:0887300407
Факс:044622870
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)