Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101447 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1463, ул. Доспат
Мобилен:0887595645
Специалност:Икономика на промишлеността
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)