Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101446 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1797, ж.к. Младост 1
Телефон:029359349
Мобилен:0887753349
Факс:029311639
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-2001
Образование:висше(ВИАС - София)