Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101444 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1309, ж.к. Илинден, ул. Сава Михайлов
Телефон:029204150
Мобилен:0887543200
Факс:028294371
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИСИ - София)