Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100101443 (14.12.2009 г.), 300100517 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пазарджик 4400, ул. Александър Стамболийски
Мобилен:0889240304
Специалност:Електронна техника и технологии
Стаж:НИ-2008 МС-2008
Образование:висше (ВМЕИ - София)