Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100101442 (14.12.2009 г.), 300100516 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пазарджик 4400, ул. Беласица
Мобилен:0888124173
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2008 МС-2008
Образование:висше(ВНВСУ Ген. Бл. Иванов - София)