Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100472 (14.12.2009 г.), 100101440 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1404, бул. Гоце Делчев
Мобилен:0887938812
Специалност:Железопътно строителство
Стаж:НИ-1993 ТП-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)