Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100101438 (14.12.2009 г.), 810100171 (20.06.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1172, бул. Г. М. Димитров
Мобилен:0899555443, 0884699150
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-2000 ЗЗ-2011
Образование:висше(УАСГ - София)