Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101437 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ботевград 2140, ул. Цар Самуил
Телефон:072361050
Мобилен:0888440241
Специалност:Финанси и кредит
Стаж:НИ-2006
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)