Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100515 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Благоевград 2700, бул. Васил Левски
Мобилен:0886839054
Специалност:Машини и апарати за химическата и хранителната промишленост
Стаж:МС-1993
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)