Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100470 (14.12.2009 г.) , 100101436 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. Манастирска
Телефон:028739892
Мобилен:0898656533
Специалност:Технология и механизация на строителството
Стаж:НИ-2002 ТП-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)