Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100513 (14.12.2009 г.), 100101435 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1373, ул. Несебър
Телефон:028282583
Мобилен:0888278167
Специалност:Експлоатоция на ж.п. транспорт
Стаж:НИ-2001 МС-1994
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)