Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101432 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1505, ул. Черковна
Телефон:029448667
Мобилен:0887307486, 0889922659
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2007
Образование:висше (ВИСИ - София)