Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 500100463 (14.12.2009 г.) , 810100169 (20.06.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1632, ж.к. Овча купел 2
Телефон:0245758922
Мобилен:0882344222, 0884718821
Специалност:Полевъдство
Стаж:ТП-2000 ЗЗ-2004
Образование:висше(ВСИ В. Коларов - София)