Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101420 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1612, ж.к. Лагера
Телефон:029359333
Мобилен:0887755531
Факс:029311639
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-2001
Образование:висше(ВИАС - София)