Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101419 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Обзор 8250, ул. Странджа
Мобилен:0888328571
Факс:055633282
Специалност:Маркетинг и планиране
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)