Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101418 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Казанлък 6100, ул. Гладстон
Телефон:043178097
Мобилен:0888893915
Специалност:Геодезия и картография
Стаж:НИ-1998
Образование:ср. специално(Строителен техникум - СтараЗагора)