Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100460 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Казанлък 6100, ул. Хината
Телефон:043171392
Мобилен:0888483800, 0898619273
Специалност:Икономика на вътрешната търговия
Стаж:ТП-1993
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)